Installering av utendørs gassdusj

En utendørs gassdusj er enkel å installere og krever IKKE bruk av rørlegger. Den kan kjøpes her: utedusj med gassvannvarmer

Instlering av gassvannvarmer krever i tillegg til det tilhørende fra udebruser.dk:
gasslange med gas-regulator og 2 stk D 1.5W batterier.

Du kan installere utedusjen umiddelbart på ønsket sted når du mottar den.

Installering av gassvannvarmer: 

 1. Monteres på en slik måte at det er minimum 50cm plass til brennbart materiale for de øverste delene av apparatet/eksosen
 2. Kan enkelt monteres på en brennbar kledning/vegg
 3. Plugg gassvannvarmeren til den øvre monteringsbraketten. Monter deretter skruene i den nedre monteringsbraketten.

Montering:

 1. Koble kaldtvann til vanninntaket på gassvarmeren. Dette kan eksempelvis være vannforsyningen du bruker ute når du vanner.
 2. Koble til den medfølgende dusjen med dusjslange og dusjhode til vannuttaket.
 3. Koble gass til gasstilslutningen på utedusjen. Dette krever ganske enkelt en sylindergass i tillegg til en gasslange. Gasslangen og regulatoren kan kjøpes hos oss. Vi anbefaler at du forsegler pakningen, med teip eller annet pakningsmiddel. Sette inn 2 stk. D 1,5W batterier i batteriboksen.
  Nå er utedusjen montert, og det kreves kun at du skrur på “på-knappen” på underside, skrur på vannet og at du regulerer på gassregulatoren og vannregulatoren for å regulere temperatur og vanntrykk.

 

Nå er du klar til å ta et bad i deilig varmt vann.

Husk! Gassen og de øverste delene av systemet er veldig varmt.

 

A: Batteri boks

B: På / av knapp

C: Vanninntak (tilkobling til kaldtvann)

D: Vannuttak (plugg inn medfølgende dusjslange her)

E: Gasstilkobling (sylindergasstilkobling)

F: Sikkerhetsventil / trykkregulator

 

Bruk av utedusjen:

 1. Åpne for gass- og vanntilkobling
 2. Sett gass- og vannregulatoren i midtstilling. Disse kan slås på for å regulere temperaturen og trykket på vannet i etterkant.
 3. Åpne vanntilkoblingen og la det kalde vannet renne ut av dusjhodet. Merk at oppvarmingen først starter når det renner vann ut av dusjhodet.
 4. Skru på gassvannvarmeren / av-knappen i bunnen (B på bildet)
  5. Gassvannvarmeren slås nå på.

 

Merk! Ved nyinnstallerte gassvannvarmere kan det være luft i gassystemet, som kan føre til at gassvannvarmeren ikke slår seg på umiddelbart. Slå systemet av og på flere ganger til gassvannvarmeren slår seg på.

 

Skru av gassvannvarmeren:

- Slå av vanninntaket og gasstilførselen når den ikke er I bruk
- Hvis gassvannvarmeren ikke brukes på lang tid eller ved minusgrader på vinteren, tøm gassvannvarmeren for vann.

Vedlikehold og lagring

- Vi anbefaler at du skjermer gassvannvarmeren for vind og vær – for å kunne oppnå optimal beskyttelse. Gassvannvarmere som plasseres utenfor le for vind og være, beskyttes ikke av klageretten.
- Vi anbefaler å ta den inn om vinteren dersom den ikke er i bruk, slik at produktet ikke slites unødvendig. Frostskader dekkes ikke av klageretten.
- Dersom den brukes i vinterhalvåret, må den tømmes for vann etter bruk ved minusgrader.
- Kan med fordel plasseres under et lite tak/flate for å unngå direkte regn eller snø som kan komme inn i maskinen.